Betingelser

Generelle betingelser
Nedenstående regler og betingelser for anvendelse gælder for enhver aftale der indgås med Grill-Bassen, medmindre andet er aftalt skriftligt. Grill-Bassen forbeholder sig retten til at ændre gældende handels-, leje-, og leveringsbetingelser uden forudgående varsel. Den version af vilkårene som gælder for din bestilling, vil være den, som fremgår på grill-bassen.dk på tidspunktet for din bestilling.

Indgåelse af aftale, herunder fortrydelse
En lejeaftale er bindende, dog kan du fortryde indtil 14 dage inden dagen for arrangementet/udlejningen. Muligheden for fortrydelse bortfalder i tilfælde af bestilling afgivet under 14 dage før dagen for arrangementet/udlejningen. Købte, ubrugte varer kan returneres, dette gælder dog ikke fødevarer jf. Fødevarestyrelses regler herom. Køb af vare som er leveret med pakkebud og lignende: Her er der også 14 dages fortrydelsesret, gældende fra dagen du modtager pakken. Kunden betaler selv returfragt. Pakken skal returneres til Flakkebjerg Elmevej 14, 4200 Slagelse. Pakker der sendes til pakkeboks eller lignende afhentes ikke. Fødevarer eller varer der er åbnet krediteres ikke.

Brug af maskiner
Efter hver udlejning rengøres og gennemgås maskinerne af Grill-Bassen. De lejede maskiner skal returneres i samme stand som ved lejens start. Dvs. tømte og uden skader. Dog med undtagelse af slid som opstår som følge af almindelig brug. Ved udlevering instrueres lejer i brugen af udstyret, herunder opfyldning og tømning. Ved skader eller fejl under brugen kontaktes Grill-Bassen telefonisk på tlf. 22 39 71 20. Der må IKKE opsættes noget på maskinerne med tape, lim eller lignende. Fjernelse af limrester samt skader eller ødelagte dele faktureres til lejeren.

Reklamation
Hvis noget ikke har levet op til forventningerne, eller du har forslag til forbedringer eller anden feedback, hører vi meget gerne fra dig. I tilfælde af fejl og mangler skal Mikkel STRAKS underrettes telefonisk på Tlf.: 22 39 71 20. IKKE på sms eller lignende. Vi vil forsøge at udbedre fejlen eller bytte udstyret. Kan nævnte ikke løses, betales lejen retur.

Erstatning
Der tages forbehold for leveringssvigt, force majeure og lignende, men der udbetales ikke erstatning i tilfælde af disse. Dog kan lejen helt eller delvist refunderes.

Forsikring
Det påhviler lejer at holde udstyret forsikret fra modtagelse til returnering. Samt at dække udgifter i forbindelse med tyveri, hærværk, fejlbetjening, mislighold, samt bortkomst af løsdele i lejeperioden. Udlejer forbeholder sig ret til at bruge 10 hverdage til at efterse udstyret efter hver udlejning.

Udlevering & returnering
Såfremt kunden selv forestår transport SKAL dette ske i en ren lukket bil. Dog må en grill transporters på trailer, såfremt den spændes forsvarligt fast.

Åbningstider
Efter aftale.

Betaling
Betaling skal ske senest 8 dage før lejeperiodens start. Der kan betales via bankoverførsel, EAN-faktura, MobilePay eller kontant. Betalingsbetingelser fremgår af ordrebekræftelsen. Har du spørgsmål vedr. betaling eller faktura – så kontakt os på grillbassen@gmail.com eller 22 39 71 20

Returret
Købte, ubrugte varer kan returneres, dette gælder dog ikke fødevarer jf. Fødevarestyrelses regler herom.

Personoplysninger
Vi indsamler relevante oplysninger om dig. Disse gemmes i henhold til regnskabsloven. Vi videregiver ikke dine oplysninger til 3. Part. Vi gemmer dine oplysninger i op til løbende år + 5 år.

Forretningsoplysninger
Firmanavn: Grill-Bassen
CVR-nummer: 411 440 17
Mail: grillbassen@gmail.com
Telefon: +45 22 39 71 20